suņu barība, ar TÜV Rheinland sertifikātu

PLATINUM suņu barība, ar TÜV Rheinland sertifikātu

PLATINUM suņu barība ir pasaulē pirmais zīmols, ko ir sertificējis TÜV Rheinland par svaigas gaļas izmantošanu.

Ar šo sertifikātu TÜV Rheinland apstiprina, ka PLATINUM suņu barība ir pagatavota, izmantojot svaigu gaļu. Lai izpildītu šo kritēriju, svaigas gaļas īpatsvaram ir jābūt vismaz 50% – PLATINUM stipri pārsniedz šo nepieciešamo vērtību.

Tomēr TÜV Rheinland ir apstiprinājis ne tikai vienu kritēriju. Saskaņā ar TÜV Rheinland PLATINUM suņu barības produkti pilnībā atbilst sertifikācijai nepieciešamajiem kritērijiem.

Neatkarīgi inspektori piešķīruši savu zīmogu “TÜV Rheinland sertificēts”, balstoties uz šādiem kritērijiem:

  1. Augsta svaigās gaļas proporcija
  2. Deklarāciju precizitāte uz PLATINUM iepakojuma, kas tiek apstiprināta, balstoties uz laboratorijas testiem
  3. PLATINUM suņu barības produktu testēšana, lai noteiktu kaitīgu vielu, piemēram, smago metālu, klātbūtni

Zīmogs “”TÜV Rheinland” sertificēts” tagad tiek piemērots visam suņu barības produktu klāstam – no sausās barības PLATINUM Adult un Puppy līdz mitrajai barībai PLATINUM MENU un kārumiem Fit-Sticks un Click-Bits.

TÜV Rheinland testa kritēriji krietni pārsniedz juridiskās prasības. Izmantojot mikrobioloģiskās un ķīmiskās analīzes un izpētot uzturvielas un minerālvielas, sertificēti produkti tiek pārbaudīti attiecībā uz dzīvnieku uzturu, atbilstību likumā noteiktajām prasībām un informāciju uz iepakojuma. Šādā veidā iegūtie rezultāti tiek nepārtraukti pārbaudīti, ko veic neatkarīgi TÜV Rheinland inspektori ar regulārām kontrolēm un analīzēm. Sertifikācijas neatņemama daļa ir arī ikgadēja ražošanas iekārtu pārbaude.

PLATINUM zīmolam šis zīmogs nozīmē apliecinājumu mūsu prasībai apstiprināt produktus skaidrā un pārredzamā veidā un nodrošināt suņiem atbilstošu uzturu, izmantojot svaigu gaļu kā galveno izejvielu.

Salīdziniet barību sastāvus ar citiem ražotājiem un pārliecinieties par PLATINUM suņu barības augsto kvalitāti un neparasti augsto svaigas gaļas proporciju.

Par TÜV Rheinland:

TÜV Rheinland ir globāli vadoša tehnisku pakalpojumu grupa, kas, kopš tās dibināšanas 1872. gadā, ir attīstījusies no reģionālas testēšanas organizācijas līdz starptautiski vadošam testēšanas pakalpojumu sniedzējam. Šobrīd uzņēmums ir aktīvs ar saviem 69 uzņēmumiem visā pasaulē: pastāvīga jaunu tehnoloģiju kvalitāte un drošība arvien jaunos tirgos.

TÜV Rheinland kā neitrāla un neatkarīga trešā puse pārbauda, uzrauga, attīsta, veicina un apliecina produktus, augus, procesus, vadības sistēmas un pakalpojumus, balstoties uz likumā noteiktajām prasībām, attiecīgajiem rādītājiem un standartiem.